Sketches №2 (Katsushika Hokusai)

Sketches №2 (Katsushika Hokusai)