Sketches №1 (Katsushika Hokusai)

Sketches №1 (Katsushika Hokusai)